Превод на български

WordPress се превежда онлайн на адрес https://translate.wordpress.org/locale/bg

Ако имате желание да помогнете с преводите на WordPress на български или сте открили грешка или проблем с текущ превод, създайте профил в WordPress.org и предложете нов вариант за превод на https://translate.wordpress.org/locale/bg.

Ако имате въпроси относно преводите, задайте ги в канала за преводи на български в Slack.

Проекти за превод на български:

Общи насоки за преводите

Кратки стилистични насоки, когато превеждате WordPress на български

Използва се изявително, а не повелително наклонение. Пример: Преглед вместо„Прегледай“. „Добавяневместо „Добави“.

Търсете естествен израз на български, а не да превеждайте дума по дума.

Примери: Грешка при изтриване на страницата. вместо Провалих се да изтрия страницата. (оригиналният низ е Failed to delete the page.), Парола за FTP вместo FTP парола
Използвайте второ лице, множествено число, там където на английски има второ лице. Пример: Използвате автоматично-генерираната парола за вашия профил. вместо Използваш автоматично-генерираната парола за твоя профил.

Често на български звучи по-добре членувано съществително, вместо показателно местоимение + съществително. Пример: Страницата бе запазена вместо Тази страница бе запазена (оригиналният низ е This page was saved).

В заглавията на английски всяка дума започва с главна буква. В българския език не е така. Пример: Header Image, но Заглавно изображение вместо Заглавно Изображение.

Не превеждайте Sorry, ако се среща в началото на съобщение за грешка.

Понякога е по-добре да се жертва мъничко от точността на превода, за да може да бъде разбран от повече хора.

Учтивите форми на местоименията от второ лице множествено число пишете с малки букви. Пример: вас вместо Вас.

Речник

(към пълната версия)

Post – публикация
Page – страница
URL – адрес
Save – запис/записвам
Tag – етикет
Category – категория
Taxonomy – категория или категоризация
Custom – собствен. На някои места се среща и като потребителски.
Trash – Кошче
Theme – тема
Plugin – разширение
Update/upgrade – обновяване
not allowed/can’t/don’t have the right – нямате право
Pingback – pingback
Trackback – trackback
Image – изображение/картинка
Link – връзка
Click – натискам
Header Image – Заглавно изображение

Ако се чудите как да преведете някоя дума, погледнете дали вече не е добавена в речника. Ако я няма там, потърсете в текущия превод – бутончето Filter и после в Term си напишете думата. Ако и там я няма или измислете нещо (мисленето не е толкова вредно, колкото казват по телевизията) или поискайте съвет в канала за преводи на български в Slack.

ЧЕСТИ ГРЕШКИ В СЕГАШНИТЕ ПРЕВОДИ И КАКВО ТРЯБВА ДА СЕ ПРОМЕНИ:

1. Трябва ни обща или по-ясна дума за update. В момента се използва обновяване и актуализация, а поякога и осъвременяване.

2. „можете да“ трябва да се премахне почти нявсякъде, защото огромен процент от низовете почват „можете да“. Например:

Можете да редактирате съдържанието на коментара, ако е необходимо. Това е полезно, когато искате да поправите дребна грешка в коментара.

Трябва да се замени с директна конструкция, пример:
редактирайте съдържанието на коментара …
или където е възможно да се замени с ясен подлог: съдържанието на коментара се редактира …

Четем горното в контекста, където потребителят вече се намира на място, където иска да прочете за нещо много конкретно – редактиране на съдържание на коментар. Всичко ще стане по-късо и директно.

Това е често срещана грешка при превод, защото хората превеждат английското модално „you can“, което по-скоро индикира опция, пасивна възможност или разрешение нещо да се случи, с българското не-модално „мога“, което не е спомагателен глагол и олицетворява реално умение или умствена / физическа възможност на изпълнителя да го извърши. Разликата е тънка, но съществува. Ако се повтаря много човек си мисли колко много неща може да направи, а не къде и как се прави това нещо, което е тръгнал да прави.

Горното не важи за места, където реално се показва можене, възможност:

„Адресът на инсталацията на WordPress и адресът на сайта могат да бъдат еднакви (example.com) или различни; например, основните WordPress файлове са в поддиректория (example.com/wordpress), вместо в главната.“

На някои места това е избегнато, например:

Използвайте „Настройка на изгледа“ (най-горе вдясно), за да зададете по колко реда да се показват на страница, както и за да показвате/скривате колони от таблицата.

***

3. „този екран“ и като цяло низовете, които почват с „този“ трябва да се смени на подлог.

Вместо „Този екран управлява…“
да стане: „Екранът управлява…“

Пак внесен англиканизъм, който идва от това, че ние имаме пълен член и ясен подлог, а те не.

4. За вбъдеще – измисляне на дума, която да е средно между клик и тап, щото ще се наложи – ако я измислим първи – екстра.

ПУНКТУАЦИЯ:

1. Кавички

Кавичките на български се поставят долу преди началото на цитата и горе след края: „Пример“
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8

2. Ударено Ѝ. И малкото – ѝ
http://bg.wikipedia.org/wiki/%D0%8D

Екипът, който превежда WordPress на български.

ИНСТРУМЕНТИ: