1. Изтеглете и разархивирайте най-новата версия на WordPress.
  2. Създайте база от данни в MySQL, както и потребител, който има право да чете и да пише в тази база от данни.
  3. Преименувайте файла wp-config-sample.php на wp-config.php.
  4. Отворете wp-config.php с любимия си текстов редактор и попълнете необходимата информация за връзката с базата от данни.
  5. Качете съдържанието на разархивираната директория на уеб сървъра си.
  6. Отворете wp-admin/install.phpс любимия си браузър.
    • Ако сте сложили файловете на WordPress в главната директория на вашия домейн, отворете: http://example.com/wp-admin/install.php
    • Ако сте сложили WordPress в поддиректория, да кажем blog, отворете: http://example.com/blog/wp-admin/install.php
  7. Следвайте инструкциите.

Готово — имате инсталиран и работещ (да се надяваме) блог.