Чиста инсталация

Изтеглете и разархивирайте най-новата версия на WordPress. Създайте база от данни в MySQL, както и потребител, който има право да чете и да пише в тази база от данни. Преименувайте файла wp-config-sample.php на wp-config.php. Отворете wp-config.php с любимия си текстов редактор и попълнете необходимата информация за връзката с базата от данни. Качете съдържанието на разархивираната … Продължете с четенето на Чиста инсталация