Release Archive

Това е архив на всички версии, които сме пуснали и записали.
Не е безопасно да използвате която и да било от тях, освен най-актуалната от серията 6.5, която се поддържа активно.

Любопитни сте кои джазмени сме избрали за всяка версия? Вижте на страницата "История"

Последна версия

6.5.3 09.05.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

6.5 Клон

6.5.3 09.05.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.5.2 30.04.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.5 02.04.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

6.4 Клон

6.4.4 09.04.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.4.3 07.02.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.4.2 27.01.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.4.1 09.11.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.4 08.11.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

6.3 Клон

6.3.4 09.04.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.3.3 30.01.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.3.2 30.10.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.3.1 26.09.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.3 08.08.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

6.2 Клон

6.2.5 10.04.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.2.4 30.01.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.2.3 30.10.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.2.2 23.06.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.2.1 16.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.2 15.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

6.1 Клон

6.1.6 10.04.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.1.5 30.01.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.1.4 30.10.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.1.3 20.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.1.2 16.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.1.1 28.03.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.1 15.11.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

6.0 Клон

6.0.8 10.04.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.7 30.01.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.6 30.10.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.5 20.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.4 16.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.3 17.10.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.2 29.09.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0.1 13.08.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
6.0 10.07.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.9 Клон

5.9.9 30.01.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.8 30.10.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.7 20.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.6 16.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.5 18.10.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.4 30.08.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.3 13.08.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.9.2 29.03.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.8 Клон

5.8.9 31.01.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.8 30.10.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.7 16.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.6 18.10.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.5 27.09.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.4 11.03.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.3 06.01.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.2 01.12.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8.1 30.09.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.8 12.08.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.7 Клон

5.7.11 31.01.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.10 30.10.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.9 16.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.8 18.10.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.7 30.08.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.6 11.03.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.5 06.01.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.4 10.11.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.3 09.09.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.7.2 20.06.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.6 Клон

5.6.13 31.01.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.12 30.10.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.11 16.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.10 18.10.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.9 27.09.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.8 11.03.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.7 06.01.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.6 10.11.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.6.5 10.09.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.4 Клон

5.4.15 31.01.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.14 30.10.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.13 16.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.12 18.10.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.11 27.09.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.10 11.03.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.9 06.01.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.8 10.11.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.7 09.09.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.6 13.05.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.5 15.04.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.4.4 21.02.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.3 Клон

5.3.17 31.01.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.16 30.10.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.15 16.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.14 18.10.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.13 27.09.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.12 11.03.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.11 06.01.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.10 10.11.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.9 11.09.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.8 10.09.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.7 15.04.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.6 21.02.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.3 29.04.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.2 22.01.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3.1 13.12.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.3 12.11.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.2 Клон

5.2.20 31.01.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.19 30.10.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.18 16.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.17 18.10.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.16 30.08.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.15 11.03.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.14 06.01.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.13 10.11.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.12 10.09.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.11 13.05.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.10 15.04.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.9 21.02.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.6 29.04.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.5 13.12.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.4 09.11.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.3 10.09.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.2.1 10.06.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.1 Клон

5.1.18 31.01.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.17 30.10.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.16 16.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.15 18.10.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.14 27.09.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.13 11.03.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.12 07.01.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.11 21.09.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.10 13.05.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.9 15.04.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.8 21.02.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.6 11.06.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.5 29.04.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.4 13.12.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.3 09.11.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.2 05.09.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.1.1 06.08.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

5.0 Клон

5.0.21 31.01.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.20 13.10.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.19 16.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.18 18.10.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.17 27.09.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.16 11.03.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.15 07.01.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.14 21.09.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.13 13.05.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.12 15.04.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.11 21.02.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.10 11.06.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.9 29.04.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.8 13.12.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.7 09.11.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.6 05.09.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0.4 12.05.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
5.0 11.12.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.9 Клон

4.9.25 31.01.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.24 13.10.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.23 16.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.22 18.10.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.21 27.09.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.20 11.03.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.19 07.01.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.18 13.05.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.17 15.04.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.16 21.02.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.15 11.06.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.14 29.04.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.13 13.12.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.12 09.11.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.8 05.11.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.6 23.06.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.5 25.04.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.4 22.03.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.3 06.02.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.2 16.01.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9.1 29.11.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.9 16.11.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.8 Клон

4.8.24 31.01.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.23 13.10.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.22 16.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.21 18.10.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.20 30.08.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.19 11.03.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.18 07.01.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.17 13.05.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.16 15.04.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.15 21.02.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.14 11.06.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.13 29.04.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.12 13.12.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.11 09.11.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.7 03.12.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.6 04.04.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.5 16.01.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.4 29.11.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.3 12.11.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.2 20.09.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8.1 09.08.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.8 18.06.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.7 Клон

4.7.28 31.01.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.27 13.10.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.26 16.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.25 18.10.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.24 31.08.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.23 11.03.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.22 07.01.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.21 13.05.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.20 15.04.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.19 21.02.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.18 11.06.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.17 29.04.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.16 13.12.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.15 09.11.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.11 05.11.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.10 04.04.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.9 17.01.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.8 29.11.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.7 12.11.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.6 20.09.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.5 17.05.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.4 16.05.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.3 06.03.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.2 06.03.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7.1 11.01.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.7 07.12.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.6 Клон

4.6.28 31.01.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.27 13.10.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.26 16.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.25 18.10.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.24 31.08.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.23 11.03.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.22 07.01.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.21 13.05.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.20 21.02.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.19 11.06.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.18 29.04.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.17 13.12.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.16 09.11.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.12 05.11.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.11 04.04.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.10 17.01.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.9 29.11.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.8 12.11.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.7 20.09.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.6 17.05.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.5 20.04.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.4 06.03.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.3 26.01.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.2 11.01.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6.1 24.10.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.6 03.09.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.5 Клон

4.5.31 31.01.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.30 13.10.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.29 17.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.28 18.10.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.27 31.08.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.26 11.03.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.25 07.01.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.24 13.05.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.23 21.02.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.22 11.06.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.21 29.04.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.20 13.12.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.19 09.11.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.15 05.11.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.14 04.04.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.13 17.01.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.12 29.11.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.11 13.11.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.10 09.10.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.9 17.05.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.8 20.04.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.7 06.03.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.6 26.01.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.5 11.01.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.4 07.09.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.3 17.08.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.2 16.06.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5.1 03.05.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.5 26.04.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.4 Клон

4.4.32 31.01.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.31 13.10.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.30 17.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.29 18.10.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.28 31.08.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.27 11.03.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.26 07.01.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.25 13.05.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.24 21.02.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.23 11.06.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.22 29.04.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.21 13.12.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.20 09.11.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.16 05.11.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.15 04.04.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.14 17.01.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.13 29.11.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.12 13.11.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.11 09.10.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.10 18.05.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.9 20.04.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.8 06.03.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.7 26.01.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.6 11.01.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.5 07.09.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.4 01.07.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.3 06.05.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.2 02.02.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4.1 06.01.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.4 09.12.2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.3 Клон

4.3.33 31.01.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.32 13.10.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.31 17.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.30 18.10.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.29 31.08.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.28 11.03.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.27 07.01.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.26 13.05.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.25 21.02.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.24 11.06.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.23 29.04.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.22 13.12.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.21 09.11.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.17 05.11.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.16 04.04.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.15 17.01.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.14 29.11.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.13 13.11.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.12 20.09.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.11 17.05.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.10 20.04.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.9 06.03.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.8 26.01.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.7 11.01.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.6 07.09.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.5 01.07.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.4 07.05.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.3 02.02.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.2 06.01.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3.1 26.10.2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.3 18.08.2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.2 Клон

4.2.37 31.01.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.36 13.10.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.35 17.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.34 18.10.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.33 31.08.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.32 11.03.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.31 07.01.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.30 13.05.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.29 21.02.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.28 11.06.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.27 29.04.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.26 13.12.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.25 15.10.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.24 05.09.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.23 10.06.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.21 05.11.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.20 04.04.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.19 07.02.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.17 31.10.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.16 20.09.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.15 17.05.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.14 20.04.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.13 06.03.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.12 26.01.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.11 11.01.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.10 07.09.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.9 01.07.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.8 07.05.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.7 02.02.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.6 07.01.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.5 15.09.2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.4 05.08.2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.3 28.07.2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.2 28.05.2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2.1 29.04.2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.2 23.04.2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.1 Клон

4.1.40 31.01.2024 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.39 13.10.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.38 17.05.2023 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.37 18.10.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.36 31.08.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.35 11.03.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.34 07.01.2022 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.33 13.05.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.32 21.02.2021 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.31 11.06.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.30 29.04.2020 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.29 13.12.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.28 09.11.2019 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.24 05.11.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.23 04.04.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.22 07.02.2018 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.20 31.10.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.19 20.09.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.18 17.05.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.17 20.04.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.16 06.03.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.15 22.02.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.14 11.01.2017 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.13 08.09.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.12 02.07.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.11 07.05.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.10 02.02.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.9 07.01.2016 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.8 15.09.2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.7 04.08.2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.6 23.07.2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.5 07.05.2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.4 29.04.2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.3 23.04.2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.2 22.04.2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1.1 26.03.2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.1 18.01.2015 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

4.0 Клон

4.0.1 21.11.2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
4.0 29.09.2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

3.9 Клон

3.9.2 11.08.2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.9.1 08.06.2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.9 17.04.2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

3.8 Клон

3.8.1 25.01.2014 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.8 17.12.2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

3.7 Клон

3.7.1 31.10.2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

3.6 Клон

3.6 29.08.2013 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

3.2 Клон

3.2.1 13.07.2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.2 05.07.2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

3.0 Клон

3.0.5 08.02.2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.0.4 30.12.2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.0.3 11.12.2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.0.2 01.12.2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
3.0.1 23.08.2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

2.9 Клон

2.9.2 17.02.2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.9.1 05.01.2010 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.9 19.12.2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

2.8 Клон

2.8.6 12.11.2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.8.5 22.10.2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.8.4 12.08.2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.8.3 06.08.2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.8.2 21.07.2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.8.1 10.07.2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.8 11.06.2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

2.7 Клон

2.7.1 11.02.2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.7 11.12.2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

2.6 Клон

2.6.5 27.11.2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6.3 28.10.2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6.2 10.09.2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6.1 03.09.2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6 15.07.2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

2.5 Клон

2.5.1 25.04.2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.5 30.03.2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

2.3 Клон

2.3.3 18.02.2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3.2 16.01.2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3.1 26.10.2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3 12.09.2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

2.2 Клон

2.2.2 10.10.2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

2.1 Клон

2.1 10.10.2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)

Бета & RC версии

Това бяха тестови версии и те са налични тук само с цел архив.

2.9-RC1 17.12.2009 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.7-RC1 01.12.2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6-beta3 06.07.2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.6-beta2 28.06.2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.5-RC2 26.03.2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.5-RC1 18.03.2008 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3.1-beta1 18.10.2007 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)
2.3-RC1 12.09.2011 zip
(md5 | sha1)
tar.gz
(md5 | sha1)