Бета разширения

Разширения от тип „бета“ са в процес на разработка за бъдещи версии на WordPress.