Readme Validator

Валидатор за документации на разширения за WordPress

... или вмъкнете (paste) readme.txt тук: