Това разширение не е обновявано повече от 2 години. Може вече да не се поддържа и да има проблеми със съвместимостта при използването му на по-нови версии на WordPress.

WP-UserAgent

Statistics

Активни версии

Изтегляния на ден

Нарастване на броя инсталации

История на изтеглянията


Advanced Options

This section is intended for advanced users and developers only. They are presented here for testing and educational purposes.