Помощ » Всичко останало » Воденето на документация по проект

  • Някой има ли познания по темата?
    Някой води ли си документация за проектите?
    Как точно става това?
    Какви протоколи се пишат и какво съдържат?

    Изобщо, трябва ли да се води документация след като във никой урок, видео или ресурс в мрежата този процес не се дискутира. Само се споменава от горе от горе.

  • Темата ‘Воденето на документация по проект’ е затворена за нови отговори.