Помощ » Проблеми » Не се редактира началната страница

  • Нашата страница е http://www.gd03.org . При опит да сменим неща от началната страница – бутоните ЗАПИС И РЕДАКТИРАНЕ не променят нищо. Например изтриваме част от материалите, но след записването страницата не се променя. При редактиране и запис на другите страници всичко е наред.

    Какво ли се е случило!?

  • Темата ‘Не се редактира началната страница’ е затворена за нови отговори.