Помощ » Преводи » Общи насоки за преводите

 • Модератор Nikolay Bachiyski

  (@nbachiyski)


  Преди всичко, преводът се случва на translate.wordpress.org.

  Кратки стилистични насоки, когато превеждате WordPress на български:

  • Използва се изявително, а не повелително наклонение. Пример: Преглед вместо Прегледай
  • Търсете естествен израз на български, а не да превеждайте дума по дума.
   Примери: Грешка при изтриване на страницата. вместо Провалих се да изтрия страницата. (оригиналният низ е Failed to delete the page.), Парола за FTP вместo FTP парола
  • Използвайте второ лице, множествено число, там където на английски има второ лице. Пример: Използвате автоматично-генерираната парола за вашия профил. вместо Използваш автоматично-генерираната парола за твоя профил.
  • Често на български звучи по-добре членувано съществително, вместо показателно месоимение + съществително. Пример: Страницата бе запазена вместо Тази сраница бе запазена (оригиналният низ е This page was saved).
  • В заглавията на английски всяка дума започва с главна буква. В българския език не е така. Приме: Header Image, но Заглавно изображение вместо Заглавно Изображение
  • Не превеждайте Sorry, ако се среща в началото на съобщение за грешка.
  • Понякога е по-добре да се жертва мъничко от точността на превода, за да може да бъде разбран от повече хора.
  • Учтивите форми на местоименията от второ лице множествено число пишете с малки букви. Пример: вас вместо Вас.

  Кратък речник със специфични термини:

  • Post – публикация
  • Page – страница
  • URL – адрес
  • Feed – хранилка
  • Save – запис/записвам
  • Tag – етикет
  • Category – категория
  • Taxonomy – категория или категоризация
  • Custom – собствен. На някои места се среща и като потребителски.
  • Trash – Кошче
  • Theme – тема
  • Plugin – разширение
  • Update/upgrade – обновяване
  • not allowed/can’t/don’t have the right – нямате право
  • Pingback – pingback
  • Trackback – trackback
  • Image – изображение/картинка
  • Link – връзка
  • Click – натискам
  • Header Image – Заглавно изображение

  Ако се чудите как да преведете някоя дума, погледнете в речника. Ако я няма там, потърсете в текущия превод – бутончето Filter ↓ и после в Term си напишете думата. Ако и там я няма или измислете нещо (мисленето не е толкова вредно, колкото казват по телевизията) или пишете във форума.

  Весело превеждане.

Виждате 2 отговора - 1 от 2 (от 2 общо)
 • Нещо необяснимо се случва 🙂
  Въпреки, че направих регистрация не мога да вляза в translate.wordpress.org 🙁 “ You have to login to add a translation.“
  Имам огромно желание да помогна !

  давайте хора превеждайте в момента превеждам ако, някой ги одобрява да гледа

Виждате 2 отговора - 1 от 2 (от 2 общо)
 • Темата ‘Общи насоки за преводите’ е затворена за нови отговори.