Помощ » Проблеми » Проблем с Визуален редактор Text

  • При писане на текст в ‘Text’ на различни редове и превключване на ‘Визуален редактор’ всичко се насъбира едно до друго и там където е имало нов ред се е подредило до предния.
    Успяхте ли да разберете или да поясня:)

Виждате 4 отговора - 1 от 4 (от 4 общо)
Виждате 4 отговора - 1 от 4 (от 4 общо)
  • Темата ‘Проблем с Визуален редактор Text’ е затворена за нови отговори.