Помощ » Код, разширения и други хакерии » Дата и картинка на публикация в ексерпта

 • Имам следния код, с който вадя последни публикации по даден етикет. Много моля някой да го допълни да ми излиза и датата на публикацията, като и първата картинка от нея. За първата картинка имам код във файла с функции, а после я викам пред ексерпта със следния ред:
  <img class="alignleft" src="<?php echo get_first_image();?>" width="150" />

  А ето го и кодът:

  <?php
  function get_posts_by_tag($tags, $num, $order = 'desc') {
    $tag_posts_output = wp_cache_get($widget_id);
    if ($tag_posts_output === false) {
      $tag_array = explode(",", $tags);
      $tag_id_array = array();
      foreach ($tag_array as $tag) {
        $tag_id_array[] = get_tag_ID(trim($tag));
      }
      $tag_posts = get_posts( array( 'numberposts'=>$num, 'tag__in' => $tag_id_array, 'order' => $order ) );
      foreach($tag_posts as $post) {
        setup_postdata($post);
  			$output .= '<div class="postblock"><div class="postblockwrap">';
  			$output .= '<h6><a href="' . get_permalink($post) . '">' . $post->post_title . '</a></h6><p>';
              $output .= get_the_excerpt();
  			$output .= '</p><a href="' . get_permalink($post) . '" class="readmorelink">Прочети до края</a>';
  			$output .= '</div></div>';
      }
      return $output;
    }
  }
  if (!function_exists("get_tag_ID")) {
    function get_tag_ID($tag_name) {
      $tag = get_term_by('name', $tag_name, 'post_tag');
      if ($tag) {
        return $tag->term_id;
      } else {
        return 0;
      }
    }
  }
  print get_posts_by_tag("име на етикета","3");
  ?>

Виждате 3 отговора - 1 от 3 (от 3 общо)
Виждате 3 отговора - 1 от 3 (от 3 общо)
 • Темата ‘Дата и картинка на публикация в ексерпта’ е затворена за нови отговори.