Помощ » Проблеми » Проблем с аватарите

 • здравейте наскоро закупих тема classiads но забелязах че тя използва нейна си система за аватари. Въпроса ми е как мога да направя на темата аватарите да са дефаулт на цялата wordpress система.

  Този код изважда правилно аватарите в самата тема.

  Надявам се някой да помогне с този сериозен проблем за мен, Благодаря.

  <?php 
  				$authorID = get_the_author_meta('ID');
  			//$author_name = get_the_author_meta('display_name', $authorID);
  					$output = '';
  					//$author_img_url = get_user_meta($authorID, "pacz_author_avatar_url", true); 
  					$avatar_id = get_user_meta( $authorID, 'avatar_id', true );
  					
  					//$author_img_url = get_the_author_meta('pacz_author_avatar_url', $authorID, true); 
  					$output .='<div class="author-thumbnail">';
  					if(!empty($avatar_id) && is_numeric($avatar_id)) {
  						$author_avatar_url = wp_get_attachment_image_src( $avatar_id, 'full' ); 
  						$src = $author_avatar_url[0];
  						$params = array( 'width' => 60, 'height' => 60, 'crop' => true );
  						$output .= "<img src='" . bfi_thumb( $src, $params ) . "' alt='' />";
  					} else { 
  						$avatar_url = get_avatar_url($authorID, ['size' => '60']);
  						$output .='<img src="'.$avatar_url.'" alt="author" />';
  										}
  					$output .='</div>';
  					echo $output;
  			?>
 • Темата ‘Проблем с аватарите’ е затворена за нови отговори.