wcvar2017 – организационна среща на 16.05, седмица 20

Присъствали (slack)

Марин Атанасов @tyxla, Веселин Николов @dzver, Петя Райковска @petya, Георги Попов @magadanski_uchen, Станимир Стоянов @sstoqnov

Направено до момента / Решено

 • Комуникация: slack, bg.wordpress.org/team
 • Hashtag: wcvar
 • Срещи: всяка седмица, вторник, 10:00, в рамките на 1 час
 • Дати – 2 септември conference day, 3 септември – contributor day
 • Venue – осигурено, безплатно
 • Брой посетители – една зали със 300 души лимит (планирани 250)
 • Бюджет – одобрен
 • Работен бюджет: ще го работим в сайта в Working Budget
 • Video cameras: осигурени от фондацията
 • Deadline за анонсирането на програмата: 1 август
 • Лого – готово
 • Баджовете няма да имат програмата, ще имат имената от двете страни
 • Multimedia – осигурена от университета
 • Livestream – няма да има
 • Speakers – 9 човека + 1 резерва от екипа
 • Презентации – 30 мин + 5 мин за въпроси

Екип

Към момента участват:

 • Lead – Марин
 • Sponsors – Марин, Петя/Веселин
 • Venue/Budget – Марин
 • Speakers – Веселин
 • Volunteers – Станимир, Георги
 • Speaker dinner – Станимир
 • After party – Станимир
 • Lunch – Станимир
 • Coffee breaks & snacks – Станимир
 • Website – Марин/Петя
 • Communication, social media & marketing – Петя
 • Printing (badges, t-shirts, stickets, posters) – Станимир/Марин/Веселин
 • Video – Георги

To Do

 • Да се отиде на място и да се направи план на спонсорската зона – Марин (@tyxla)
 • Да се уверим, че multimedia-та работи и всичко е наред – Марин, Станимир (@tyxla)
 • Да се направят спонсорски пакети ( Gold, Silver, Bronze ) и да се добавят към Бюджета – Марин (@tyxla)
 • Да се направи спонсорско предложение – Марин (@tyxla)
 • Да се пусне call for sponsors, когато са готови пакетите и сайта – Марин/Петя (@tyxla)
 • Да се пусне call for speakers, когато е готов сайта – Веско/Петя (@tyxla)
 • Да се пусне call for volunteers, когато е готов сайта – Георги/Петя (@sstoqnov)
 • Да се обяви събитието – Марин/Петя (@tyxla)
 • Да се даде достъп до социалките на Петя – Марин (@tyxla)
 • Да пуснем благодарствен пост за логото – Марин/Петя (@sstoqnov)
 • Да пуснем благодарствен пост за wapuu – Марин/Петя (@sstoqnov)
 • Работа по мобилната версия на сайта- Марин (@tyxla)
 • Да се свържем с фотографите от wcsof (Николай Зайнелов, Владо (Kaladan)) и да потърсим местни (Димитър Димитров) – Георги (@sstoqnov)
 • Да говорим с Винса за това как можем да проведем обяда – Станимир/Марин (@tyxla)
 • Да намери spreadsheet-a от мналата година за доброволците и да го сподели с Георги – Станимир (@sstoqnov)
 • Фирма за обяд (subway?) – Станимир (@sstoqnov)
 • Фирма за кафе – Станимир (@sstoqnov)
 • Място за speakers dinner – Станимир (@sstoqnov)
 • Място за аfterparty – Станимир (@sstoqnov)
 • Снакс за contribution day – Станимир (@sstoqnov)

#wcvar, #wcvar2017