wcvar2017 – организационна среща на 06.06, седмица 23

Присъствали (slack)

Марин Атанасов @tyxla, Веселин Николов @dzver, Петя Райковска @petya, Станимир Стоянов @sstoqnov, Георги Попов @magadanski_uchen

Направено тази седмица

  • Обявен е Call for sponsors
  • Имаме оферти за обяд и кафе
  • Обсъдихме броя и място за провеждане на партито
  • Пуснахме запитване за kids workshop-a във Университета

TODO

  • Да се поръча стандартния swag пакет за конференция (@tyxla)
  • Да се пише на локалните спонсори за благодарност и повече информация (@tyxla)
  • Да се добави call for volunteers страницата към менютата (@tyxla) (@sstoqnov)
  • Да се изпрати запитване към стола и кафето за разбивка на цените по артикули (@sstoqnov)
  • Да обсъдим какво ще включва даден пакет (обяд/кафе) (@sstoqnov)
  • Да се пусне call for volunteers (Понеделник 12.06) (@sstoqnov)

#wcvar, #wcvar2017