wcvar2017 – организационна среща на 11.07, седмица 28

Присъствали (slack)

Марин Атанасов @tyxla, Петя Райковска @petya, Станимир Стоянов @sstoqnov, Георги Попов @magadanski_uchen, Ванина Иванова @vanina

TODO

 

 • Да добавим Ванина като организатор (@tyxla) (@sstoqnov)
 • Да проверим защо buzz-a не работи (@tyxla)
 • Да добавим спонсорите и да им пратим купони (@tyxla)
 • Да се свържем отново със central за бюджет за реклама (@tyxla) (@sstoqnov)
 • Да добавим partners в сайта (@tyxla)
 • Да споделим видеото с изработкатана на уапу-то (@tyxla)
 • Да пуснем internal poll за цветовете на тениските (@tyxla, @sstoqnov) (@sstoqnov)

 

 • Да пуснем благодарствени постове за уапу-то, лого & t-shirt дизайна, venue-то (@tyxla, @petya, @vanina) (@sstoqnov)
 • Да подготвим постове за спонсорите и да ги schedule-нем (@petya, @vanina) (@tyxla)
 • Да дадем достъп до социалките на Ванина (@petya) (@sstoqnov)
 • Петя да добави информация за детския workshop в сайта (@petya) (@sstoqnov)
 • Да направим билет за workshop-a (@petya) (@sstoqnov)
 • Да се вдигне много шум около детския workshop (@petya, @vanina) (@sstoqnov)
 • Да се вдигне много шум за call for speakers в маркетинговите групи (@vanina) (@sstoqnov)
 • Да съберем контакти на варненски училища (@vanina) (@sstoqnov)

 

 • Да добавим доброволчески роли за happiness bar и kids workshop (@sstoqnov)
 • Да проверим дали има възможност за зала с проектор (@sstoqnov) (@tyxla)
 • Да се срещнем с фирмата която ще отговаря за кафето (пак) (@sstoqnov)

#wcvar, #wcvar2017