wcvar2017 – организационна среща на 01.08, седмица 31

Присъствали (slack)

Марин Атанасов @tyxla, Станимир Стоянов @sstoqnov, Георги Попов @magadanski_uchen, Ванина Иванова @vanina, Веселин Николов @dzver

TODO

 • Да проверим статуса на плащането на dmarcian (@tyxla)
 • Да потвърдим на Нетпик, че ще си партнираме със тях (@tyxla)
 • Да направим програмата (@dzver, @sstoqnov, @tyxla) (@sstoqnov)
 • Да добавим StickerGiant като партньор (@tyxla)
 • Да пишем на отхвърлените кандидат-лектори (@dzver) (@tyxla)
 • Да изкоментираме с Мартин плакати с програмата + малки програми, + колко би струвало всяко от тях да се разпечата (@tyxla)
 • Да обновим контент плана (@vanina) (@sstoqnov)
 • Ванина на синхронизира с Петя пускането на рекламата (@vanina) (@sstoqnov)
 • Да пратим разпределението на ролите на доброволците (@sstoqnov)
 • Да организираме първата среща със доброволците (@sstoqnov)
 • Да оправим разходите за кафе и обяд в работния бюджет (@tyxla)
 • Да направим списък и да пратим покани на всички за speakers dinner (@tyxla, @dzver, @sstoqnov) (@sstoqnov)
 • Да сложим доброволците на сайта (@tyxla, @sstoqnov) (@sstoqnov)
 • Да се погрижим за черни чаршафи за спонсорските маси (@tyxla, @sstoqnov) (@sstoqnov)
 • Да се свържем с всички спонсори за масите им (@tyxla)

#wcvar, #wcvar2017