wcvar2017 – организационна среща на 08.08, седмица 32

Присъствали (slack)

Марин Атанасов @tyxla, Станимир Стоянов @sstoqnov, Георги Попов @magadanski_uchen, Ванина Иванова @vanina

TODO

  • Да се свържем със спонсорите за масите им и да им дадем срок до 15 да ползват купон кода за регистрация (@tyxla) (@sstoqnov)
  • Да подготвим информация за фотографите (@magadanski_uchen) (@sstoqnov)
  • Да намерим интервюиращ за миниклипчетата (@magadanski_uchen) (@sstoqnov)

#wcvar, #wcvar2017