wcvar2017 – организационна среща на 15.08, седмица 32

Присъствали (slack)

Марин Атанасов @tyxla, Станимир Стоянов @sstoqnov, Георги Попов @magadanski_uchen, Ванина Иванова @vanina, Веселин Николов @dzver, Петя Райковска @petya

TODO

  • Да искаме слайдовете от лекторите (@dzver) (@sstoqnov)
  • Да направим документ с цялото важно инфо за лекторите (@dzver, @sstoqnov) (@tyxla)
  • Да пуснем баджовете за печат (@petya) (@sstoqnov)
  • Да boost-ваме яко тази седмица, понеже не остана време до кемпа (@petya, @vanina) (@tyxla)
  • Да пуснем форма за записване за contribution day (@tyxla, @sstoqnov) (@sstoqnov)
  • Да добавим линкове в менютта към поста за Варна (@tyxla)
  • Да видим какво се случва с video kit (@magadanski_uchen) (@sstoqnov)
  • Да отпечатаме W стикери (@petya) (@sstoqnov)
  • Да се свържем със спонсорите които ще идват, за да им кажем кога могат да дойдат да подредят (@tyxla) (@sstoqnov)

#wcvar, #wcvar2017