wcvar2017 – организационна среща на 12.08, седмица 33

Присъствали (slack)

Марин Атанасов @tyxla, Станимир Стоянов @sstoqnov, Ванина Иванова @vanina, Веселин Николов @dzver, Петя Райковска @petya

TODO

  • Да уточним със спонсорите, кога ще имат достъп до масите си (@tyxla)
  • Да направим технически тест във venue-то (@tyxla, @sstoqnov) (@sstoqnov)
  • Да се уверим, че ще има wi-fi (@tyxla, @sstoqnov) (@sstoqnov)
  • Да дадем инфо за партито на Ванина (@sstoqnov)
  • Да дадем точен брой на присъстващите на speakers dinner и да обсъдим менюто със „Стария чинар“ (@sstoqnov)

#wcvar, #wcvar2017