wcvar2017 – организационна среща на 30.05, седмица 22

Присъствали (slack)

Марин Атанасов @tyxla, Веселин Николов @dzver, Петя Райковска @petya, Станимир Стоянов @sstoqnov

Направено тази седмица

 • Обявен е Call for speakers
 • Подготвихме резервациите за билети за всички спонсори
 • Спонсорското предложение и план са готови
 • Свързахме се с global sponsors за благодарност и информация, подготвихме купоните
 • Свързахме се с microsponsors за благодарност и информация
 • Дребни подобрения по сайта
 • Уточнихме формата на call for volunteers

TODO

 • Да пуснем call for sponsors (@tyxla, @petya) (@tyxla)
 • Да обявим call for sponsors в социалните мрежи (@tyxla, @petya) (@tyxla)
 • Да се направи котва към английското съдържание в call for sponsors post-a (@tyxla)
 • Да се добавят call for sponsors страниците към менютата (@tyxla, @petya) (@tyxla)
 • Да се чуем със стола на университета за кетъринг/lunch/coffee (@sstoqnov)
 • Да се подготви документ с описание и изисквания на детския workshop (@petya) (@sstoqnov)
 • Да се пита Марти от Coder Dojo дали има интерес за workshop (@petya) (@sstoqnov)
 • Да говорим с университета за детския workshop (@sstoqnov, @tyxla) (@sstoqnov)
 • Да се споделят работните файлове на логото и featured image (@tyxla)
 • Да се подготви комукационния план за лекторите (@veselin) (@sstoqnov)
 • Да се довърши call for volunteers (@sstoqnov)
 • Да се добави alt text на menu items (@tyxla)
 • Да се добави датата на конференцията в header images (@tyxla)

#wcvar, #wcvar2017

wcvar2017 – организационна среща на 23.05, седмица 21

Присъствали (slack)

Марин Атанасов @tyxla, Веселин Николов @dzver, Петя Райковска @petya, Георги Попов @magadanski_uchen, Станимир Стоянов @sstoqnov

Екип

Към момента участват:

 • Lead – Марин
 • Sponsors – Марин, Петя/Веселин
 • Venue/Budget – Марин
 • Speakers – Веселин
 • Volunteers – Станимир, Георги
 • After party, Lunch, Speaker dinner, Coffee breaks & snacks – Станимир
 • Website – Марин/Петя
 • Communication, social media & marketing – Петя
 • Printing (badges, t-shirts, stickets, posters) – Станимир/Марин/Веселин
 • Video – Георги

To Do

 • Да се подобрят ticket forms с още въпроси (dietary requirements, how do you use wordpress, t-shirt: male/female sizes, S – XXL, t-shirt: default option) – @tyxla (@tyxla)
 • Fix nav menu fonts – @tyxla (@tyxla)
 • Да се довърши спонсорското предложение и плана на спонсорската зона – @tyxla (@tyxla)
 • Да пуснем сайта live – @tyxla, @petya (@tyxla)
 • Give PollDaddy access to everyone – @tyxla (@tyxla)
 • Да обсъдим с venue-to детския workshop – @sstoqnov, @tyxla (@sstoqnov)
 • Да пуснем call for sponsors – @tyxla (@tyxla)
 • Да пуснем call for speakers – @veselin (@tyxla)
 • Да пуснем call for volunteers – @sstoqnov (@sstoqnov)
 • Станимир да се срещне със кетъринга – @sstoqnov (@sstoqnov)
 • Да говорим с кетъринга да осигурят храна за workshop-a – @sstoqnov (@sstoqnov)
 • Да оправим бройките на билетите – @tyxla (@tyxla)
 • Професионален фотограф при нулев бюджет – @georgi (@sstoqnov)
 • Описание на детския workshop + requirements – @petya (@sstoqnov)
 • Форма за записване за детския workshop – @petya (@sstoqnov)
 • Спонсорски пакет за детския workshop – @tyxla + @petya (@sstoqnov)
 • Пускане на „Publisize“ към Twitter & Facebook – @petya (@sstoqnov)
 • Добавяне на Alt text към всички menu items – @petya (@sstoqnov)
 • Пускане на анонс за събитието на bg.wordpress.org – @petya (@tyxla)
 • Social media campaign след като пуснем сайта – @petya (@sstoqnov)

#wcvar, #wcvar2017

wcvar2017 – организационна среща на 16.05, седмица 20

Присъствали (slack)

Марин Атанасов @tyxla, Веселин Николов @dzver, Петя Райковска @petya, Георги Попов @magadanski_uchen, Станимир Стоянов @sstoqnov

Направено до момента / Решено

 • Комуникация: slack, bg.wordpress.org/team
 • Hashtag: wcvar
 • Срещи: всяка седмица, вторник, 10:00, в рамките на 1 час
 • Дати – 2 септември conference day, 3 септември – contributor day
 • Venue – осигурено, безплатно
 • Брой посетители – една зали със 300 души лимит (планирани 250)
 • Бюджет – одобрен
 • Работен бюджет: ще го работим в сайта в Working Budget
 • Video cameras: осигурени от фондацията
 • Deadline за анонсирането на програмата: 1 август
 • Лого – готово
 • Баджовете няма да имат програмата, ще имат имената от двете страни
 • Multimedia – осигурена от университета
 • Livestream – няма да има
 • Speakers – 9 човека + 1 резерва от екипа
 • Презентации – 30 мин + 5 мин за въпроси

Екип

Към момента участват:

 • Lead – Марин
 • Sponsors – Марин, Петя/Веселин
 • Venue/Budget – Марин
 • Speakers – Веселин
 • Volunteers – Станимир, Георги
 • Speaker dinner – Станимир
 • After party – Станимир
 • Lunch – Станимир
 • Coffee breaks & snacks – Станимир
 • Website – Марин/Петя
 • Communication, social media & marketing – Петя
 • Printing (badges, t-shirts, stickets, posters) – Станимир/Марин/Веселин
 • Video – Георги

To Do

 • Да се отиде на място и да се направи план на спонсорската зона – Марин (@tyxla)
 • Да се уверим, че multimedia-та работи и всичко е наред – Марин, Станимир (@tyxla)
 • Да се направят спонсорски пакети ( Gold, Silver, Bronze ) и да се добавят към Бюджета – Марин (@tyxla)
 • Да се направи спонсорско предложение – Марин (@tyxla)
 • Да се пусне call for sponsors, когато са готови пакетите и сайта – Марин/Петя (@tyxla)
 • Да се пусне call for speakers, когато е готов сайта – Веско/Петя (@tyxla)
 • Да се пусне call for volunteers, когато е готов сайта – Георги/Петя (@sstoqnov)
 • Да се обяви събитието – Марин/Петя (@tyxla)
 • Да се даде достъп до социалките на Петя – Марин (@tyxla)
 • Да пуснем благодарствен пост за логото – Марин/Петя (@sstoqnov)
 • Да пуснем благодарствен пост за wapuu – Марин/Петя (@sstoqnov)
 • Работа по мобилната версия на сайта- Марин (@tyxla)
 • Да се свържем с фотографите от wcsof (Николай Зайнелов, Владо (Kaladan)) и да потърсим местни (Димитър Димитров) – Георги (@sstoqnov)
 • Да говорим с Винса за това как можем да проведем обяда – Станимир/Марин (@tyxla)
 • Да намери spreadsheet-a от мналата година за доброволците и да го сподели с Георги – Станимир (@sstoqnov)
 • Фирма за обяд (subway?) – Станимир (@sstoqnov)
 • Фирма за кафе – Станимир (@sstoqnov)
 • Място за speakers dinner – Станимир (@sstoqnov)
 • Място за аfterparty – Станимир (@sstoqnov)
 • Снакс за contribution day – Станимир (@sstoqnov)

#wcvar, #wcvar2017