Source Code

Ако искате да разгледате изходния код и включената в него документация, на ваше разположение са удобна информация за разработчици и код браузър. Налични са и напътствия за допринасяне със Subversion и с Git.

Компилираният WordPress изходен код, лицензиран под Общ публичен лиценз на GNU версия 2 (или по-нова), може да бъде разглеждан онлайн или локално със Subversion или Git:

  • Subversion: https://core.svn.wordpress.org/
  • Git копие: git://core.git.wordpress.org/

WordPress смалява файловете от ядрото на JavaScript чрез UglifyJS и CSS, използвайки clean-css, като всичко минава през Grunt - изпълнител на задачи, основан на JavaScript. Изходният код, който включва оригинални версии на тези файлове преди минификацията, заедно с оригиналните скриптове, може да бъде разглеждан онлайн или взет локално чрез Subversion или Git:

  • Subversion: https://develop.svn.wordpress.org/
  • Git копие: git://develop.git.wordpress.org/

Изходният код за всички бинарни файлове или минифицирани външни скриптове, включени в WordPress, може да бъде взет безплатно от нашето хранилище.