wcvar2017 – организационна среща на 12.08, седмица 33

Присъствали (slack)

Марин Атанасов @tyxla, Станимир Стоянов @sstoqnov, Ванина Иванова @vanina, Веселин Николов @dzver, Петя Райковска @petya

TODO

 • Да уточним със спонсорите, кога ще имат достъп до масите си (@tyxla)
 • Да направим технически тест във venue-то (@tyxla, @sstoqnov) (@sstoqnov)
 • Да се уверим, че ще има wi-fi (@tyxla, @sstoqnov) (@sstoqnov)
 • Да дадем инфо за партито на Ванина (@sstoqnov)
 • Да дадем точен брой на присъстващите на speakers dinner и да обсъдим менюто със „Стария чинар“ (@sstoqnov)

#wcvar, #wcvar2017

wcvar2017 – организационна среща на 15.08, седмица 32

Присъствали (slack)

Марин Атанасов @tyxla, Станимир Стоянов @sstoqnov, Георги Попов @magadanski_uchen, Ванина Иванова @vanina, Веселин Николов @dzver, Петя Райковска @petya

TODO

 • Да искаме слайдовете от лекторите (@dzver) (@sstoqnov)
 • Да направим документ с цялото важно инфо за лекторите (@dzver, @sstoqnov) (@tyxla)
 • Да пуснем баджовете за печат (@petya) (@sstoqnov)
 • Да boost-ваме яко тази седмица, понеже не остана време до кемпа (@petya, @vanina) (@tyxla)
 • Да пуснем форма за записване за contribution day (@tyxla, @sstoqnov) (@sstoqnov)
 • Да добавим линкове в менютта към поста за Варна (@tyxla)
 • Да видим какво се случва с video kit (@magadanski_uchen) (@sstoqnov)
 • Да отпечатаме W стикери (@petya) (@sstoqnov)
 • Да се свържем със спонсорите които ще идват, за да им кажем кога могат да дойдат да подредят (@tyxla) (@sstoqnov)

#wcvar, #wcvar2017

wcvar2017 – организационна среща на 08.08, седмица 32

Присъствали (slack)

Марин Атанасов @tyxla, Станимир Стоянов @sstoqnov, Георги Попов @magadanski_uchen, Ванина Иванова @vanina

TODO

 • Да се свържем със спонсорите за масите им и да им дадем срок до 15 да ползват купон кода за регистрация (@tyxla) (@sstoqnov)
 • Да подготвим информация за фотографите (@magadanski_uchen) (@sstoqnov)
 • Да намерим интервюиращ за миниклипчетата (@magadanski_uchen) (@sstoqnov)

#wcvar, #wcvar2017

wcvar2017 – организационна среща на 01.08, седмица 31

Присъствали (slack)

Марин Атанасов @tyxla, Станимир Стоянов @sstoqnov, Георги Попов @magadanski_uchen, Ванина Иванова @vanina, Веселин Николов @dzver

TODO

 • Да проверим статуса на плащането на dmarcian (@tyxla)
 • Да потвърдим на Нетпик, че ще си партнираме със тях (@tyxla)
 • Да направим програмата (@dzver, @sstoqnov, @tyxla) (@sstoqnov)
 • Да добавим StickerGiant като партньор (@tyxla)
 • Да пишем на отхвърлените кандидат-лектори (@dzver) (@tyxla)
 • Да изкоментираме с Мартин плакати с програмата + малки програми, + колко би струвало всяко от тях да се разпечата (@tyxla)
 • Да обновим контент плана (@vanina) (@sstoqnov)
 • Ванина на синхронизира с Петя пускането на рекламата (@vanina) (@sstoqnov)
 • Да пратим разпределението на ролите на доброволците (@sstoqnov)
 • Да организираме първата среща със доброволците (@sstoqnov)
 • Да оправим разходите за кафе и обяд в работния бюджет (@tyxla)
 • Да направим списък и да пратим покани на всички за speakers dinner (@tyxla, @dzver, @sstoqnov) (@sstoqnov)
 • Да сложим доброволците на сайта (@tyxla, @sstoqnov) (@sstoqnov)
 • Да се погрижим за черни чаршафи за спонсорските маси (@tyxla, @sstoqnov) (@sstoqnov)
 • Да се свържем с всички спонсори за масите им (@tyxla)

#wcvar, #wcvar2017